Kimono Brazilian Jiu Jitsu Hayabusa Goorudo 3.0 Bianco
Karategi Itaki Champion Line WKF Approved per kumite 170 CMJudogi Mizuno Hayato Blu 150 CM